Agraf

Specjalizujemy się w dystrybucji  wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania, m.in. monitorów i tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, pracowni przyrodniczych i programów do obsługi  urządzeń interaktywnych. Od momentu powstania w 1987 roku zajmujemy się wprowadzaniem do Polski światowych standardów w zakresie technologii. Największą część swojej oferty kierujemy do edukacji – jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy do szkół tablice interaktywne i tym samym przyczyniliśmy się do unowocześnienia oferty edukacyjnej.

Naszym klientom oferujemy również pomoc merytoryczną – prowadzimy wiele warsztatów i szkoleń, podczas których prezentujemy nauczycielom, jak wykorzystać nasze produkty do zamiany tradycyjnej lekcji w angażujące doświadczenie.

Motorem naszego sukcesu jest sprzedaż kompleksowych rozwiązań i produktów  wymagających tak od nas, jak i od naszych partnerów handlowych tzw. wartości dodanej. Produkty z naszej oferty sprzedajemy poprzez ogólnopolską sieć autoryzowanych dealerów, dając im pełne wsparcie obejmujące: szkolenia, pomoc techniczną, serwis i marketing, a co najważniejsze służąc wiedzą i fachowym doradztwem w doborze optymalnych rozwiązań.


 
 
 
 

Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2021

Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2021
Jednym z naszych celów jest wspieranie nauczycieli w budowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Nasze działania zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” – jesteśmy zdobywcami statuetki Łódzkiego Łabędzia w kategorii średnich przedsiębiorstw!

Tytuł Lidera IT

Agraf lider IT
Agraf, jako dystrybutor monitorów interaktywnych Newline VN, otrzymał zaszczytny tytuł Lidera IT. W trakcie targów IT Future Expo nagradzane są produkty, które wyróżniają się na rynku innowacyjnością. Tytuł Lidera IT oraz Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznany podczas EDUTEC potwierdziły pozycje monitora Newline VN jako narzędzia zarówno dla biznesu, jak i edukacji.

Złoty Medal na międzynarodowych targach EDUTEC 2019

Newline Best Seller Award
Podczas targów EDUTEC 2019 kapituła konkursowa ponownie odznaczyła Złotym Medalem MTP produkt z oferty Agraf - monitor Newline serii VN. Wyróżnienie otrzymują produkty, które są unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie.

Newline Best Seller Award

Newline Best Seller Award
Agraf został nagrodzony przez firmę Newline za wielkość sprzedaży w 2018 roku, jako 3. Największy dystrybutor w Europie. Nagroda została przyznana podczas konferencji Integrated Systems Europe w Amsterdamie.

Afirmator Ruchu Innowacyjnego 2018

Agraf Sp. z o.o. - Afirmator Ruchu Innowacyjnego
Trzeci rok z rzędu Agraf został wyróżniony w trakcie Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Firma, za propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, otrzymała tytuł Afirmatora Ruchu Innowacyjnego. Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Agraf Sp. z o.o. - Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację 2017
Kapituła konkursowa doceniła bezprzewodowe, cyfrowe laboratorium przyrodnicze Globisens podczas Targów Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC 2017. Do konkursu rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak tylko te, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu.

Gepardy Biznesu 2017 Województwa Łódzkiego

Firma Agraf została wyróżniona tytułem Geparda Biznesu 2017, przyznawanym przez Instytut Europejskiego Biznesu. W tym konkursie nagradzane są firmy z województwa łódzkiego, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 procent. Laureaci zostali wybrani z grona 70 tys. przedsiębiorców, którzy w 2015 roku mieli minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazali zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Więcej informacji nt. wyróżnienia znajduje sięna stronie Gepardy Biznesu.

Partner Przyjazny Edukacji

Agraf Sp. z o.o. - Partner Przyjazny Edukacji
Potwierdzeniem jakości usług firmy Agraf jest tytuł Partner Przyjazny Edukacji przyznany podczas II Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego. Organizatorem wydarzenia jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Łódzkie Łabędzie - Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację 2017

Agraf Sp. z o.o. - Łódzkie Łabędzie - Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację 2017
Agraf ponownie został wyróżniony jako Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację, w kategorii Przedsiębiorstwa Zatrudniające 11-50. Kolejna nagroda – pierwsze wyróżnienie firma otrzymała w 2015 r. – potwierdza, że Agraf konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem wspiera łódzkie szkoły. Konkurs jest organizowany przez Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nagroda ma szczególne znaczenie, ponieważ jej celem jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Innowacyjna Firma 2017

Agraf Sp. z o.o. - Innowacyjna Firma 2017
Również w 2017 roku Agraf został nagrodzony podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Certyfikat Innowacyjna Firma przyznawany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ponowne wyróżnienie potwierdza fakt, że Agraf z roku na rok realizuje swoją misję i wspiera szkoły w unowocześnianiu oferty kształcenia.

Organizacja Innowacyjna 2016

Agraf Sp. z o.o. - Innowacyjna Firma 2017
Certyfikat jest szczególnym wyróżnieniem ze względu na fakt, że przyznawany jest instytucjom lub osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej edukacji. Nagrody są przyznawane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

Gazela Biznesu 2011-2015

gazela2.png
Jesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni Gazelą Biznesu. Z punktu widzenia Pulsu Biznesu, gazela to firma mała lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Wdiviale potrafi dostosować się do zmian otoczenia i szybko “biegnie” do przodu. Gazela Cieszymy się, że została doceniona nasza dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.

Kreator Innowacji 2015

certyfikat_innowacji.png
Miło nam poinformować, że firma Agraf otrzymała tytuł honorowy “KREATOR INNOWACJI” oraz stosowny certyfikat nadany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła konsul Wielkie Brytanii. Uroczystość “Łódzkie podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji” odbyła się 15 czerwca 2015 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi będąca unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, umożliwiającym zaprezentowanie osób twórczych – implementujących do praktyki edukacyjnej szczególne wartości. W finale każdego roku szkolnego “Łódzkie centrum doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego” organizuje “Łódzkie podsumowania ruchu innowacyjnego w edukacji” i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły “Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, “Mistrzów Pedagogii”, “Liderów w Edukacji”, “Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół.Te tytuły zdobyli dotychczas, między innymi: Profesor Marek Belka, prezes NBP; Profesor Michał Kleiber, prezes PAN; Anna Dymna; Kazimierz Tischner; Profesor Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego; dr Jacek Saryusz-Wolski, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych.

Agraf – Tytuł honorowy „Kreator Innowacji” | Certyfikat “Kreator Innowacji”

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – CWB 2014

Od 6-ciu lat niezależna, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode Dun&Bradstreet przyznaje certyfikaty najlepszym firmom, które osiągnęły w ostatnim roku obrachunkowym (obecnie to rok 2014) znakomity wynik kondycji finansowej jak również odznaczają się doskonałą moralnością płatniczą. Po zweryfikowaniu danych finansowych firma Bisnode D&B, przyznała firmie Agraf sp. z o.o. z Łodzi złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Otrzymanie tego wyróżnienia zaświadcza, że Firma Agraf ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie, prowadzi biznes w sposób etyczny oraz że kondycja firmy jest na bardzo wysokim poziomie.

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Podziękowania od Fundacji “Połączeni Pasją”

polaczeni_pasja.jpg
Fundacja “Połączeni Pasją” składa serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety Szymczak Pijanowskiej, Prezesa Zarządu Firmy “Agraf” za wspieranie inicjatyw i imprez organizowanych przez Fundację “Połączeni Pasją” w 2011 roku oraz okazane serce, dzięki czemu możemy realizować cele, jakimi są pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób z pasją. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i wyrażamy nadzieję na dalsze wspieranie działań naszej fundacji. W imieniu Zarządu i Rady Fundacji “Połączeni Pasją” Stefan Wójcicki Prezes Zarządu Fundacji Podstawowym celem Fundacji jest pomoc twórcom, artystom i sportowcom, którzy ulegli wypadkom w związku z wykonywaną pracą lub w jej wyniku zostali dotknięci chorobą czy kalectwem. Pragniemy wspierać tych, którzy z pasją i poświęceniem dawali innym wdiviałe chwile poprzez swoją sztukę i nagle znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – pozostawieni sami sobie, odrzuceni, zepchnięci na obrzeża życia. Chcemy ułatwić im powrót do społeczeństwa, przywrócić godność i poczucie własnej wartości.

 
 
 
 

Media o nas

Soundbar 40W z kamerą 4K Newline Master M-1


monitor dla biznesu z soundbar - newline mira
Newline Master M-1 to soundbar z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 4K. Stanowi on dedykowane rozwiązanie do modeli Newline Atlas i Mira poszerzające ich funkcjonalność.

Dzięki zastosowaniu połączenia z wykorzystaniem nowoczesnego złącza USB-C, za pomocą jednego kabla możemy podłączyć soundbar do wymienionych modeli monitorów Newline. Niezależnie czy używasz Skype dla firm, Zoom, Webex lub innej usługi chmurowej, Newline Master M-1 zapewni Ci profesjonalną jakość obrazu. Czytaj więcej...

Newline MIRA HO: monitor interaktywny z opcjonalnym soundbarem z kamerą 4K


monitor dla biznesu - newline mira
Najnowszy monitor Newline wpisuje się w bieżące potrzeby firm i uczelni, które stoją przed wyborem modelu pracy i współpracy na najbliższe miesiące. Wiele wskazuje na to, że większość wybierze model hybrydowy, łączący pracę zdalną z funkcjonowaniem w biurze w reżimie sanitarnym.

W tych okolicznościach potrzebne będzie narzędzie, które pomoże realizować dotychczasowe zadania, dzielić się materiałami i korzystać z rozwiązań wideokonferencyjnych z biura. Odpowiedzą jest Newline Mira HO.

Monitor oferuje znakomitą jakość wyświetlanego obrazu dobrze widocznego z każdego miejsca w sali oraz szybką i precyzyjną reakcję na dotyk. Z dolną kamerą 1080p, czterema mikrofonami przekazującymi dźwięk w bardzo dobrej jakości z redukcją szumów i echa oraz dwoma głośnikami 15W jest kompletnym zestawem do wideokonferencji. Czytaj więcej...

Menedżer zdalnych spotkań Newline Launch Control


Menedżer zdalnych spotkań Newline Launch Control
Firmy coraz mocniej rozwijają obszar współpracy zdalnej. Szukają technologii, która usprawni kooperację na odległość, przy okazji zapewniając bezpieczeństwo. W ten trend wpisuje się oprogramowanie Newline Launch Control.

Zapewnia dostęp do aplikacji, połączeń wideo i kalendarzy na monitorze interaktywnym za pomocą jednego dotknięcia. Pozwala w prosty sposób połączyć się z kontem Office 365. Wystarczy zeskanować kod QR by bezpiecznie i szybko uzyskać dostęp do zasobów i jednym kliknięciem rozpocząć wideorozmowy zaplanowane w osobistym kalendarzu. Za pomocą Zoom, Teams, Skype dla firm, GoToMeeting… Launch Control obsługuje wszystkie najpopularniejsze narzędzia do wideokonferencji. Czytaj więcej...

Newline MIRA HO – nowy monitor interaktywny zaprojektowany z myślą o biznesie i współpracy zdalnej


Newline MIRA HO – nowy monitor interaktywny zaprojektowany z myślą o biznesie i współpracy zdalnej
Kilkumiesięczny lockdown i przymusowy home office pokazały, że firmy muszą być elastyczne w sposobie działania, a praca zdalna może być równie efektywna jak ta w biurze – wystarczy się do niej odpowiednio przygotować. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowy monitor interaktywny Newline MIRA HO (TT-6520HO, TT-7520HO, TT-8620HO) – dzięki połączeniu możliwości technologii dotykowej z wbudowaną kamerą i systemem czterech mikrofonów, jest doskonałym narzędziem do skutecznej współpracy online.

Zestaw mikrofonów umożliwia niezakłóconą komunikację i gwarantuje doskonałą jakość głosu, dzięki możliwości zbierania dźwięku do 8 metrów od monitora oraz technologiom Echo Cancellation, Beamforming oraz Noise Reduction. Czytaj więcej...

Wyświetlacz-monitor interaktywny Newline NAOS IP


Wyświetlacz-monitor interaktywny Newline NAOS IP
Rzeczywiście Newline jest w stu procentach adekwatną nazwą dla tej marki. Dziś można śmiało powiedzieć, że obserwujemy eksplodujący wręcz rynek, a przy tym zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju wyświetlacze, monitory, całkowicie interaktywne, elastyczne i w dużej mierze fokusowane na potrzebach biznesowych i edukacyjnych. W mojej ocenie tego typu urządzenia powoli zaczynają gościć w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia. Dlaczego tak się dzieje?

Obecnie większość odbiorców ceni sobie rozwiązania, które nie wymagają skomplikowanego montażu, podłączania szeregu urządzeń peryferyjnych i konfiguracji za każdym razem, kiedy chcemy zorganizować spotkanie w firmie – również z udziałem partnerów, którzy akurat są w innej strefie czasowej. Czytaj więcej...

Monitor wielkoformatowy Newline NT – wielki format i wielkie możliwości


Monitor wielkoformatowy Newline NT – wielki format i wielkie możliwości
Lider na rynku monitorów interaktywnych – Newline Interactive – wprowadził do swojej oferty wielkoformatowy wyświetlacz o przekątnej 85, a wkrótce także 98 cali (odpowiednio 216 cm i 249 cm).

Wyjątkowo – jak na ofertę tej firmy – monitor nie jest obsługiwany dotykiem i pojawił się jako odpowiedź na potrzeby rynku biznesowego. Wyposażono go w aplikacje Newline do transmisji bezprzewodowej, a także w player multimediów do odtwarzania grafiki, filmów i muzyki. Monitor oferuje najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości 4K. Gwarancją naturalnych, żywych kolorów jest standard WCG (Wide Color Gamut), czyli szeroka paleta barw. Żywotność panelu to min. 50 000 godzin. Czytaj więcej...

Monitor wielkoformatowy Newline NT – wielki format i wielkie możliwości


Monitor wielkoformatowy Newline NT – wielki format i wielkie możliwości
Lider na rynku monitorów interaktywnych – Newline Interactive – wprowadził do swojej oferty wielkoformatowy wyświetlacz o przekątnej 85, a wkrótce także 98 cali (odpowiednio 216 cm i 249 cm).

Wyjątkowo – jak na ofertę tej firmy – monitor nie jest obsługiwany dotykiem i pojawił się jako odpowiedź na potrzeby rynku biznesowego. Wyposażono go w aplikacje Newline do transmisji bezprzewodowej, a także w player multimediów do odtwarzania grafiki, filmów i muzyki. Monitor oferuje najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości 4K. Gwarancją naturalnych, żywych kolorów jest standard WCG (Wide Color Gamut), czyli szeroka paleta barw. Żywotność panelu to min. 50 000 godzin. Czytaj więcej...

Certyfikaty


 
 
 
 

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout