Sfinansuj zakup sprzętu z Aktywną Tablicą

Sfinansuj zakup sprzętu z Aktywną Tablicą

27.10.2020 Aktualności

Jeszcze tylko dziś szkoły mogą składać wnioski (do pobrania TUTAJ) o dofinansowanie sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica. W tym roku – oprócz szkół podstawowych – aplikować o wsparcie mogą również szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły za granicą. Dotację w wysokości 14 tys. zł (80% wartości projektu) można otrzymać na zakup m.in. laptopów, monitorów interaktywnych i tablic. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu dofinansowania znajdziecie na stronie Aktywna-Tablica.info.

Celem tegorocznej edycji jest wyposażenie szkół w sprzęt, który umożliwi organizację i niezakłócone prowadzenie lekcji w trybie zdalnym i hybrydowym. W pierwszej kolejności dotacje będą przyznawane na laptopy ze sprzętem do transmisji dźwięku i obrazu. Szkoły, które zostały już odpowiednio wyposażone w komputery przenośne mogą aplikować o dodatkowy sprzęt, np. monitory i tablice interaktywne.

Monitory interaktywne Newline łączą prostotę użytkowania tradycyjnej tablicy z możliwościami technologii dotykowej. Dzięki współpracy z Windows Ink oraz funkcji Rozpoznawania Obiektowego monitor interpretuje gesty i automatycznie wykonuje przypisaną do nich czynność. Uczniowie śledzą pełen przebieg lekcji na ekranach swoich komputerów - nie tylko głos prowadzącego, ale również notatki nanoszone na pliki w czasie rzeczywistym, efekty burzy mózgów zapisane na wirtualnej tablicy czy modele 3D itd. Dzięki temu, bez względu na przyjęty model nauczania, wykładowca nie musi rezygnować z dotychczasowej formuły prowadzenia zajęć.

Zobacz, jak prowadzić lekcje zdalną lub hybrydową z monitorami interaktywnymi Newline

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout